Sportzone Limburg

Sporten voor iedereen!

Sportzone Limburg biedt sportieve mogelijkheden voor iedereen. Van recreatief sporten tot talentontwikkeling tot topsport. En vanuit De Haamen in Beek worden mogelijkheden voor sporten met een beperking geboden.

Visie

Door goed samenspel tussen de verschillende partijen binnen Sportzone Limburg, wil de organisatie voortbouwen op successen en realisaties uit het verleden. De visie die hierbij gehanteerd wordt is als volgt:

Het realiseren van een excellerende sportomgeving waarin professionele infrastructuur en structurele talentontwikkeling centraal staan.

De ambitie van Sportzone Limburg is dat kennisinstellingen, bedrijven, overheid en sporters samen de top bereiken.