Sportzone Limburg

Maximale prestaties voor iedereen!

Sportzone Limburg is een omgeving waar een perfecte match tussen sport beoefenen (van recreatief tot top) en studeren mogelijk is. Jongeren kunnen maximale prestaties leveren op zowel sport- als onderwijsvlak. Diverse onderwijsinstellingen zijn gevestigd in of verbonden met Sportzone Limburg.

ROC Leeuwenborgh

Iedereen vanaf 16 jaar kan terecht bij ROC Leeuwenborgh voor beroepsgericht MBO-onderwijs. Drie opleidingen zijn gevestigd in Sportzone Limburg:
• CIOS
• Orde & Veiligheid
• Uiterlijke verzorging

www.leeuwenborgh.nl

Arcus College

Arcus is een Regionaal Opleidingencentrum (ROC) voor Mbo-onderwijs met een aanbod van 200 verschillende opleidingen, volwasseneneducatie en bedrijfsopleidingen.
Arcus biedt de volgende opleidingen aan in Sportzone Limburg:
• Gastheer/gastvrouw (niveau 2)
• Zelfstandig werkend gastvrouw (niveau 3)
• Kok (niveau 2)
• Zelfstandig werkend kok (niveau 3)

www.arcuscollege.nl

Trevianum

Trevianum is een scholengroep voor Havo, Atheneum en Gymnasium. Trevianum is al 20 jaar een Topsport Talent School. Op de Topsport Talent School in Sportzone Limburg kun je Topsport en studie op het allerhoogste niveau combineren. De nationale sportbonden bepalen in overleg met NOC*NSF welke leerlingen op Trevianum een topsporttalent zijn.

www.trevianum.nl